kakvo-e-nlp

Какво е НЛП? (Инфографика)

Posted on Leave a commentPosted in НЛП

Невролингвистичното програмиране (или НЛП) е модел за междуличностно общуване и подход използван в психотерапията, създаден от Ричард Бандлър и лингвистът Джон Гриндър. Начинанието се основава на изучаване на езика, общуването и по-специално личностните промени. Разберете повече за него в инфографиката:  

5 ползи от невро лингвистичното програмиране

5 неща, с които НЛП може да Ви помогне

Posted on Posted in НЛП

Невролингвистичното програмиране или „НЛП“ е метод за поведенческо усъвършенстване, използван от хипнотерапевти, психотерапевти и психолози. Невролингвистичното програмиране е създадено и въведено през 70те години и се е утвърдило, като полезен инструмент за лична, и позитивна промяна. Какво представлява НЛП ? Невролингвистичното програмиране е психологически подход, занимаващ се с комуникацията и […]